به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "7 تیر" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3040
منتشر شده در: ۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵

ایلامی ها – واقعه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ گر چه فرزندان پاک و مخلصی را از ما گرفت و با کشته شدن شهید بهشتی عده ای گفتند (و می گویند) که انقلاب فرزندان خود را بلعید، ولی حسن‌اش این بود که به جریان‌شناسی گروهها و دسته ها کمک زیادی کرد و اگر این حادثه بزرگ اتفاق نمی افتاد ای بسا ماهیت این گروهها تا سالها روشن نمی شد و همچنان در بدنه جمهوری اسلامی مشغول فعالیت بودند.