به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "گفتمان" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2633
منتشر شده در: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۳

ایلامی‌ها – خیابان «بهشت»، روز تلخی را سپری کرد. ٢٢ اسفند ١٣٧٨ بود و سعید حجاریان در مقابل شورای شهر تهران ترور شد. روزنامه‌ها فردایش تیتر زدند: «شلیک به اصلاحات».

کد خبر: 2597
منتشر شده در: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۵۳

کتاب پیش رو ضمن طراحی یک سازه‌ ی نظری و روش ‌شناسانه (که قابلیت تعمیم بالایی نیز دارد) با کاربست…