به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "گردشگری روستایی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1823
منتشر شده در: ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۲

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – به قول دولت آبادی همه ما از ایل آمده ایم و هر کداممان دوست داریم در بازنشستگی به روستایمان برگردیم. اما آیا فعالیتهای عمرانی مناسب با گردشگری روستایی این اجازه را به ما خواهد داد؟