به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "گرانی میوه در ایلام" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2966
منتشر شده در: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۷

ایلامی ها – یا فردی بیکار است (یا بیکار شده است) و اصولا دخلی ندارد که بتواند خرج کند، یا اینکه بیکار نیست و درآمدی دارد، ولی گرانی آنقدر زیاد است که او از داشتن خیلی چیزها محروم است؛ چیزهایی مثل آموزش، تفریح، سلامتی، و ایضا مصرف میوه؛ کالایی که به قول عسگری دست عده معدودی در ایلام است.