به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "کیومرث اشتریان" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3557
منتشر شده در: ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۱

کیومرث اشتریان* سیاست‌مداربودن رنج‌های بی‌شمار و هزینه‌های فراوان دارد: یک سیاست‌مدار در پیشگاه قضاوت دائمی نخبگان و عوام؛ در معرض…