به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "کیومرث احمدی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2410
منتشر شده در: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۴

ایلامی‌ها – تاکید بر عصبیت طایفه ای برای پیروزی در انتخابات یا دست یافتن به یک منصب اجرایی، گر چه ممکن است یک کاندیدا و اعوان و انصار وی را به نوایی برساند اما دامنه تخریب و آسیب های آن می تواند تا سالهای سال، مدیریت استان ما را اسیر تبعات ناهنجار خود نماید. این آسیب بزرگ چیزی نیست که بیشتر از این در مقابل آن ساکت باشیم و حرفی نزنیم.