به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "کودتا در حقوق بین الملل" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3155
منتشر شده در: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۸

سه تن از حقوقدانان بین‌الملل ایرانی در نشستی با عنوان «کودتا در حقوق بین‌الملل» که روز چهارشنبه به میزبانی «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» و «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد به ابعاد سیاسی و اجتماعی و به ویژه موضع حقوق بین‌الملل درباره مشروعیت و قانونی بودن کودتا پرداختند.