به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "کنترل خشم" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1455
منتشر شده در: ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۱

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – جای مهارت استراتژیکی به نام “‌کنترل خشم”‌ در جامعه ما خالی است و حتی بسیاری از منازعات سیاسی هم ناشی از این است که سیاسیون ما هم بلد نیستند خشم سیاسی شان را کنترل کنند و با ادب و آداب با یکدیگر رفتار کنند.