به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "کتیبه آشور بانیپال ایلام" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3668
منتشر شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۵

ایلامی ها – از سنگ نوشته آشور بانیپال در شهرستان ملکشاهی ایلام که ۶۴۰ سال قبل از میلاد قدمت دارد، چه در گذشته و چه در زمان حال، حفاظت چندانی انجام نشده به طوری که وجود عوامل طبیعی و ناآگاهی برخی افراد و بازدیدکنندگان محلی آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی بر پیکره آن وارد کرده است.