به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "کارخانه پروفیل زاگرس" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1270
منتشر شده در: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۰

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – درباره علل و انگیزه های شیوع خودسوزی در ایلام قلمها زده شده… اما اینکه یک تولیدکننده و کارخانه دار، به درجه ای از تنگنا و خلف وعده بانک و دولت برسد که خودش را با بنزین بسوزاند، دردش تا عمق وجدان را می سوزاند.