به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "نویسندگی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 4046
منتشر شده در: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۸

ایلامی ها – سخن‌گفتن از جایگاه ابراهیم گلستان در ادبیات داستانی و جریان روشنفکری ما از آن‌دست افاضاتِ کلیشه‌ای است که بی‌درنگ او را به‌خشم خواهد آورد. بهتر آن است که برای در امان‌ماندن از ابراهیمی که گلستانی ندارد، به همین بسنده کنیم که ابراهیم گلستان بی‌شک خود از نویسندگان روشنفکر ما است که…