به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "نقدینگی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2675
منتشر شده در: ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹

ایلامی‌ها – بانک شریک یک طرفه پروژه های تجاری و کارآفرینی است. با صدها مدرک و ضامن و وثیقه، مقداری نقدینگی در اختیار کارآفرین می گذارد تا کارش را شروع کند و البته درصد خودش را می خواهد و کاری به ضرر و زیان تولیدکننده ندارد و مثل تاجر ونیزی، تا آخرین قران را از حلقومها بیرون می کشد.