به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "نظریه خدمات عمومی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3637
منتشر شده در: ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۷

ایلامی ها – یدالهی: چنانچه آسیب‌های اجتماعی، فقر، بیکاری، طلاق و… در جامعه در حد بحران ایجاد شود، این معضلات و آسیب‌ها خود نشان‌دهنده عدم کارکرد صحیح دولت و به عبارت بهتر عدم رعایت قرارداد اجتماعی و مفهوم خدمات عمومی می‌باشد که این امر سبب می‌شود که فلسفه وجودی دولت نیز مورد تردید قرار گرفته و زیر سؤال برود.