به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "نرخ رشد در ایران" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3099
منتشر شده در: ۲۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴

ایلامی ها – شاوردی: بهره‌وری عوامل تولید که باید به عنوان یک مبنای راهبردی در اقتصاد ایران مدنظر قرار گیرد تنها به سطح یک شعار دل‌خوش کننده تقلیل می‌یابد و در این بین چیزی که قربانی می‌گردد صنعتی شدن و توسعه صنعتی در ایران است.