به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "نجات بهرامی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3037
منتشر شده در: ۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۹

ایلامی ها – ماجرای فیشهای حقوقی که به عمیق ترین شدن شکافهای بین مردم و مسئولین دامن زده است؛ مردمی که آرزوی یکبار پر شدن کامل باک بنزینشان را دارند و اینکه برای یک ماه هم که شده بی غصه نان بخوابند و بچه ها را بخوابانند