به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "میلاد باختری" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1222
منتشر شده در: ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۹

در غُربت این شهر
خاک مُردگان را اَلَک می کردند
تا گَرد اندوه
بر دریچهء پنجره هایش فرو نشیند!
در ظُلمت این شهر
شیرینیِ آغوش کسی
تردید بازوان دیگری بود
و من
این فریب مقدس را
عشق نامیدم..