به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "میزگرد" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3582
منتشر شده در: ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۰

ایلامی ها – مهری پور: تبدیل دفتر ایسنا به اتاق گفتگوی استان و برجسته کردن و ضرورت پرداختن به «امر گفتگو» از جمله اهداف این نشست‌ها بوده است.