به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "موسی امیدی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1509
منتشر شده در: ۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۷

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – ما باید در خود بنگریم که مشکل کار کجاست؟ و چرا یک مسؤول کشوری در ایلام، چنین رفتار تحقیر آمیزی نسبت به نخبگان استان روا میدارد و آنها را برای یک ملاقات کوتاه، کیلومترها دنبال خود بکشاند.