به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "موسیقی فارسی کرمانشاهی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3148
منتشر شده در: ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۳

هادی رستمی خواننده جوان و بزرگی است که در زمان دانشجویی اش در دانشگاه ایلام فعالیتهای موسیقایی اش اوج گرفت و پس از دانشگاه در استان کرمانشاه وارد ابعاد حرفه ای موسیقی شد و موفقیتهای زیادی را در موسیقی سنتی کسب کرد اما با مرگ همسرش که دختری ایلامی بود زندگی هنری اش وارد مسیر تازه ای شده است.