به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "مهارت" برچسب خورده اند:

کد خبر: 954
منتشر شده در: ۲۱ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۲۷

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – یکی از دستاوردهای ارزشمند در در فرآیند ایجاد و تقویت قابلیتهای انسانی، توجه به مفهوم نخبه مهارتی است که می تواند در شناسایی جایگاه و نقش آنان در توسعه همه جانبه کشور مؤثر واقع شود.

کد خبر: 802
منتشر شده در: ۲ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۵

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان ایلام گفت: “متاسفانه در استان اعتقادی به کار گروهی وجود ندارد”… البته این مشکل به منش ملی ما بر می گردد.