به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "معاصر" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1493
منتشر شده در: ۲۱ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۸

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه…