به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "مشارکت اجتماعی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3490
منتشر شده در: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۶

ایلامی ها – تهدید امنیت زنان در بیرون از منزل و آسیب‌هایی وارده به اقتضای شرایط روحی و جسمی بر آنان ، امروزه یکی از دغدغه‌های جدی کارشناسان اجتماعی است و با رویکردهای متفاوت این مسئله را تبیین می نمایند.