به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "مردمسالاری دینی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 584
منتشر شده در: ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۲

ایلامی ها – انتخابات و مردمسالاری و تکیه به آرای مردم جزو دین است لذا در همه قانون گذاری ها و رفتارهای عمومی که تابع این نظم سیاسی و مدنی است، باید شریعت اسلامی رعایت شود.