به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "مدیریت در ایران" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3486
منتشر شده در: ۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۹

ایلامی ها – معذرت‌ خواهی و مسئولیت ‌پذیری در مقابل اشتباهات و سهل‌ انگاری، در کشورهای دیگر یک ارزش تلقی می‌ شود اما در ایران ضعفی به شمار میآید که ممکن است پایه های قدرت استیجاری را بلرزاند.