به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "محمود عبداللهی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1614
منتشر شده در: ۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۱

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – میدان سعدی ایلام با کارگران کیسه‌ به دوش و پرشمارش، تقریباً هر روز شاهد حضور محمود است؛ اگر موفق شود که در بین آن خیل جمعیت به کارگری برود، تا ۵ بعداز ظهر کار می‌کند و اگر هم نتواند که… !