به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "محمد اکبری" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3060
منتشر شده در: ۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۴

ایلامی ها – اکبری: این باور که امروزه دیگر کسی وقتی برای خواندن کتاب ندارد به بینش نهادهای فرهنگی کشور هم رسوخ کرده است. امروزه کتاب دشمن خانگی پیدا کرده است و در خانه جایگاه مناسب ندارد.