به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "قیمت خودرو" برچسب خورده اند:

کد خبر: 729
منتشر شده در: ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۷

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – از آفات سرمایه انحصارگرایی است؛ خواه انحصارگر شرکتهای بزرگ و ابرسرمایه داران باشند، خواه دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما. خودرو در ایران زندگی اقتتصادی ۲۰ درصد از مردم است، مواظب انحصارگری باشیم.