به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "قمر اسماعیلی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3605
منتشر شده در: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۶

ایلامی ها – ربابه با کمی تأخیر در را باز کرد و طوری میان در باریک خانه ایستاد که کسی نتواند رد شود. هر دو دست‌اش را هم به کناره‌های در گذاشته بود. آژدان شهربانی با او بگو مگوی تندی داشت و…