به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "قدرت نرم" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2879
منتشر شده در: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۷

ایلامی‌ ها – نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات برگزیدگان خود را شناخت و به ایستگاه آخر رسید و از آنجا که فعالان رسانه جدار مرزی ۲ کشور ایران و عراق موضوع این جشنواره بودند، به بهترین شکل از قدرت نرم ایران برای توسعه دیپلماسی بهره گرفته شد.