به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "فیش حقوقی مدیران ایران" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3056
منتشر شده در: ۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۵

ایلامی‌ها – انتشار هدفدار فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران که باعث افزایش شکاف و بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین شده بود، می‌رود تا به فرصتی برای اعتمادسازی تبدیل شود و از این رهگذر، دولت وضعیت پرداختی‌های همه سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی را سامان دهد.

کد خبر: 3037
منتشر شده در: ۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۹

ایلامی ها – ماجرای فیشهای حقوقی که به عمیق ترین شدن شکافهای بین مردم و مسئولین دامن زده است؛ مردمی که آرزوی یکبار پر شدن کامل باک بنزینشان را دارند و اینکه برای یک ماه هم که شده بی غصه نان بخوابند و بچه ها را بخوابانند