به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "فلسفه" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2498
منتشر شده در: ۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۸

ایلامی‌ها – فریده محمدزمانی: انسان در اجتماع به میزان انتخاب هایش دارای هویات می گردد؛ چرا که انسان پیوسته در حال انتخاب گری است: عدالت یا ظلم، درست یا نادرست، آزادی یا استبداد، علم یا جهل، … یا … اینها مفاهیمی است که وی همواره با با آنها سر و کار دارد.

کد خبر: 486
منتشر شده در: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۰۰

امیر دل زنده نژاد (دانشجوی دکترای فلسفه) – پیش درآمدی بر هر عمل نوشتن: آیا تا کنون با خود فکر…