به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "فریده محمدزمانی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2498
منتشر شده در: ۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۸

ایلامی‌ها – فریده محمدزمانی: انسان در اجتماع به میزان انتخاب هایش دارای هویات می گردد؛ چرا که انسان پیوسته در حال انتخاب گری است: عدالت یا ظلم، درست یا نادرست، آزادی یا استبداد، علم یا جهل، … یا … اینها مفاهیمی است که وی همواره با با آنها سر و کار دارد.