به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "فرهنگ" برچسب خورده اند:

کد خبر: 96
منتشر شده در: ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۸

امیر دل زنده نژاد – با حضور روحانی آقای رئیس جمهور، انتظار می رود که دوره انتقادهای ویرانگر و مخرب…