به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "فرجی دانا" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1296
منتشر شده در: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۸

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها -خوبست فرجی دانا صحن پارلمان را در روز چهارشنبه به عرصه واگویی تمامی تخلفات به عمل آمده تبدیل کرده و توپ را به زمین تندروها بیاندازد.