به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "فرار فرار" برچسب خورده اند:

کد خبر: 4076
منتشر شده در: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۲

ایلامی ها – مرتضی حاتمی نویسنده شاخص آثار کودک و نوجوان گفت: نگارش ادبیات مذهبی با توجه به حساسیت های موجود و پای بندی به متن و عدم تغییر در محتوا و ساختار، کاری بس سخت و حساس است.