به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "غزل" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1776
منتشر شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۳

غم مخور ایام هجران رو به پایان می رود

این خماری از سر ما می گساران می رود