به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "عیسا امیدی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3589
منتشر شده در: ۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۲

ایلامی ها – امیدی: با توجه به مشکلات اقتصادی و فسادهای گسترده آن بیشترین آسیب را نه از کشور های غربی و امریکا بلکه از این آسیبها می دانم و مبارزه جدی با فساد و رفع مشکلات اقتصادی و معضل بی کاری می تواند حکومت اسلامی را روز به روز قوی تر و مستحکم تر کند.

کد خبر: 3244
منتشر شده در: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۸

ایلامی‌ها – صدور انقلاب اسلامی ضمن پیوند با مدارهای هویتی نزدیک، تئوری‌های قدرت در معادلات کلان جهانی را به چالش کشانده و در برآیند کلی و بیرونی به منزله طرح نویی تلّقی شد که فراتر از فضای شیعی، الهام بخش معنوی ملّت‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش، به ویژه در جوامع مسلمان شده است.