به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "عملکرد دولت تدبیر و امید" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3051
منتشر شده در: ۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰

ایلامی ها – نصرت اله حیدری: در بررسی عملکرد سه ساله‌ی دولت تدبیر و امید باید به بستر زمانی و مکانی و شرایط به قدرت رسیدن این دولت توجه کرد.