به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "ادبیات ایران" برچسب خورده اند:

کد خبر: 4056
منتشر شده در: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۶

ایلامی ها – آن‌چه در سالی که گذشت جالب می‌نمود این بود که دیگر تنها مطبوعات نبودند که از بحران ادبیات سخن می‌گفتند و این بحث به میدان جوایز ادبی و بیانیه هیأت داوران نیز کشیده شد.