به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "احزاب و تشکلها" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3101
منتشر شده در: ۲۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۳

منصور احمدی* احزاب در هر کشوری به گروهی سازمان یافته گفته می شود که هدف اصلی آن کسب مشروع قدرت…