به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "ابوتراب فیضی" برچسب خورده اند:

کد خبر: 2961
منتشر شده در: ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۱

ایلامی ها – در زمانه ای که زخمهای اقتصادی گرده و پشت و صورت مردم را دریده است و شلاقهای نامریی رکود، بر سر و صورت و پشت مردم هر لحظه فرود می آید… در سالی که اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی خواسته شده، این شلاقهای ۱۷ گانه بدجوری در جامعه کارگری ایران و سپس در فضای رسانه ای و مجازی سر و صدا راه انداخت.