به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "آموزش نگارش داستان کوتاه" برچسب خورده اند:

کد خبر: 3438
منتشر شده در: ۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۶

ایلامی‌ها – «یکی بود، یکی نبود…» عجب عبارت جادویی؟ دعوتی که تاب مقاومت را می‌گیرد: «بشین و گوش کن، می‌خوام برات یه قصه بگم.» کم تر سرگرمی‌هایی به اندازه ی شنیدن داستان، خوشایند هستند- به استثنای لذت نوشتن داستان.