به روایت تیتر:

مطالبی که با کلیدواژه "آرگو" برچسب خورده اند:

کد خبر: 1533
منتشر شده در: ۱۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۵

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – سینما یک ابزار فرهنگی و ماندگار است اما به راحتی میتواند به ابزار سیاسی بدل شود. کافی است دولتی از موضوعی خاص حمایت مالی و معنوی کند و از فیلمسازان بخواهد تحت شرایط دلخواه قدرت حاکم فیلم بسازند.