به روایت تیتر:
کد خبر: 972
منتشر شده در: ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۲۴

کاریکاتور / کودکان اسرائیلی در غزه

بدون شرح …!

شرح در تصویر …

 

کودک اسرائیلی و کودکان فلسطینی
کودک اسرائیلی و کودکان فلسطینی
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter