به روایت تیتر:
کد خبر: 90
منتشر شده در: ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۸

راوی یک – آثار داستانی نویسنده های ایلام در یک کتاب

“راوی یک” مجموعه روایتهایی از ۱۵ داستان نویس ایلامی است که به گفته مسؤول آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان، این نویسندگان از اعضای انجمن ادبی راوی، وابسته به حوزه هنری ایلام می باشند. به گزارش کردپرس، فرهاد شاهمرادیان که خود از شاعران صاحب سبک معاصر است می گوید: مجموعه داستان راوی یک، شامل بیست داستان کوتاه می باشد که توسط انتشارات زاگرو و حمایتهای حوزه هنری استان ایلام منتشر می شود.

مجموعه داستان راوی یک به زودی در کتابفروشیها

پس از اینکه محمد علی قاسمی عهده دار مسألیت حوزه هنری اسلام شد، همواره این انتظار می رفت که به زودی کارهای خوبی در زمینه ادبیات داستانی استان به وجود بیاید. برگزاری مستمر انجمن داستان، برگزاری کارگاههای داستان نویسی در داخل و خارج از استان، برگزاری جشنواره داستان نویسی در ایلام و اینک چاپ و انتشار نخستین مجموعه داستان نویسان ایلامی که باز کننده راه خیلی ها خواهد شد.

“راوی یک” مجموعه روایتهایی از ۱۵ داستان نویس ایلامی است که به گفته مسؤول آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان، این نویسندگان از اعضای انجمن ادبی راوی، وابسته به حوزه هنری ایلام می باشند. به گزارش کردپرس، فرهاد شاهمرادیان که خود از شاعران صاحب سبک معاصر است می گوید: مجموعه داستان راوی یک، شامل بیست داستان کوتاه می باشد که توسط انتشارات زاگرو و حمایتهای حوزه هنری استان ایلام منتشر می شود.

محمد رضا علیرضایی، امیر دل زنده، مهدی عبدالی، حشمت الله کرمی نژاد، فاطمه عبداللهی، افرا سرنایه، طیبه شیخ مرادی، علی حسین پور، حسین کرمی، سبحان جوهری، طاهره گل نظری، حدیث حیدربیگی، زکریا سلیمانی، زهرا منصوری و یاسر بابایی از داستان نویسانی هستند که آثارشان در راوی یک روایتگری می کند.

شاهمرادیان در پایان گفته: تمام مراحل مقدماتی نشر این مجموعه داستان که در ۱۷۶ صفحه و در دوهزار نسخه منتشر می شود به پایان رسیده و در روزها آینده وارد مراحل نهایی چاپ خواهد شد. انشاءالله که آخرین هم نخواهد بود چرا که راویان روایت می کنند… بسته به همت و همگرائیهاست که دو و سه و چهارش به ویترین کتابفروشی ها بیاید و خواهد آمد.