به روایت تیتر:
کد خبر: 851
منتشر شده در: ۷ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۷

برای نجات بلوط کاری نکرده ایم

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – در اینکه توانستیم رفع بحران جنگلهای بلوط استان را به یک مطالبه تبدیل کنیم، مردم و دولت در کنار هم مؤثر بودند… ولی آیا برای بلوطها کاری کرده ایم؟

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – رییس جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: ما متخصص منابع طبیعی هستیم و هنر ما این است که با وجود تغییرات اقلیمی، خشکسالی، ریزگردها، تغییرات اقلیمی، با حمله آفات و امراض و مسائل مرتبط با توسعه، برای نجات منابع طبیعی نسخه بنویسیم.

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، دکتر«رضا احمدی» در پنجمین کارگاه آموزشی هسته‌های نظارت و ارزشیابی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری کشور، در ایلام اظهار کرد: مشکلات منابع طبیعی از ۷۰سال پیش تا کنون شامل حضور دام در عرصه، زراعت ریر اشکوب، تبدیل مراتع به دیم‌زار، قطع و تخریب عرصه‌های جنگلی، آتش‌سوزی، خشکسالی و کمبودهای مختلف از جمله اعتبارات و نیروی انسانی است.

رئیس جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: عدم توجه به مردم و خواسته‌های آنان نسبت به منابع طبیعی، عدم انطباق مطالعات با وضعیت موجود و اقتباسی بودن و به روز نبودن آنها، شناخت ضعیف از مناطق از جمله پوشش گیاهی و خاک و حفاظت و قرق رعب‌آور و وحشت‌انگیز از عرصه‌ها از عوامل ناموفق بودن طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی است. 

وی با بیان اینکه حفاطت و قرق مراتع و جنگل‌ها نادرست است افزود: حفاطت سبب مقاومت مردم و مخالفت جدی آنها با طرح‌های سازمان و عدم توفیق این طرح‌هاست.

احمدی تصریح کرد: مردم از این سازمان انتطار نو اندیشی، نوآوری، نخبه پروری و طرح ایده‌های جدید و اثر گذار و مطابق روز، مهارت‌یابی به جای سخن‌وری، تغییر در فعالیت‌ها به سمت بهبود و ارتقا و توسعه و پویایی را دارند و حل این مشکلات از عهده مدیران و معاونان فنی ادارات کل سازمان برمی‌آید جون معاونان فنی ادارات مغز متفکر منابع طبیعی هستند و می‌توانند سیاست‌های این ادارات و سازمان‌ها را به سمتی سوق دهند که نشان دهند که فعالیت آنان نتیجه‌بخش است.

وی با بیان اینکه باید در نگاه نسبت به منایع طبیعی تغییرصورت گیرد گفت:اکنون ما کارها و طرح‌هایی که در ۲۰ سال پیش صورت می‌گرفت را انجام می‌دهیم،  بنابراین باید هرسال نسبت به سال قبل دربرنامه‌ها و اقدامات نوآوری وجود داشته باشد.

رئیس جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: برای اولین بار خشکیدگی درختان بلوط در سال ۱۳۸۸ در ایلام مشاهده و گزارش شد و با بررسی‌ها مشخص گردید در استان های فارس، کرمانشاه، لرستان،خوزستان و چهارمحال با شدت متفاوت گسترش یافته است.

احمدی گفت: اکنون میزان آلودگی و خشکیدگی جنگل‌های زاگرس از ۱۰۰ هزار هکتار به ۱ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۲۲۰ هکتار در سال ۹۲ رسیده است.

وی با بیان اینکه ما در مورد جنگل‌های زاگرس هیچ کاری انجام نداده‌ایم گفت: ضعف علم، قدرت اجرایی بسیار ضعیف در رابطه با ایجاد جنگل از گونه‌های طبیعی و عدم اعتماد به نفس و عشق و ایمان به کار سبب شده در مقابل خشکیدگی جنگل های بلوط هراسان و شتاب‌زده عمل کنیم.

احمدی با اشاره به اینکه خشکسالی‌ها و کمبود بارش، توسعه شرایط بیماری تحت استرس‌های محیطی به درخت از عومل خشکیدگی بلوط است گفت:برای حفاظت و احیا باید کارهای آبخیزداری در عرصه‌های جنگلی به صورت جدی انجام گیرد.

احمدی اجرای کارهای عملی را بسیار موثرتر از کارهای تئوری در موفقیت طرح‌های احیا و اصلاح منابع طبیعی دانست و گفت:برای ارائه طرح‌های جدید در منابع طبیعی مطالعات قبل از اجرای طرح، توجه به اقتصادی کردن فعالیت‌ها و توسعه کمیته‌های فنی، تقویت هسته‌های نظارت بسیار ضروری است.

رئیس جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تصریح کرد:ما متخصص منابع طبیعی هستیم و هنر ما این است که با وجود تغییرات اقلیمی، خشکسالی ریزگردها،تغییرات اقلیمی، باحمله آفات و امراض و مسایل مرتبت بر توسعه برای نجات منابع طبیعی نشخه بنویسیم.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter