به روایت تیتر:
کد خبر: 788
منتشر شده در: ۲ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۱۰

نمایشگاه سردیس مشاهیر کرد در کرمانشاه

نمایشگاه آثار چنگیز اقبالی با عنوان «دیار عشق» شامل سردیس و پیکره مشاهیر و هنرمندان کرد کرماشان از امروز تا…

نمایشگاه آثار چنگیز اقبالی با عنوان «دیار عشق» شامل سردیس و پیکره مشاهیر و هنرمندان کرد کرماشان از امروز تا ۵ تیرماه در مجتمع شهید آوینیبرگزار می شود. چنگیز اقبالی فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی دانشگاه هنر تهران است.
(یارمحمدخان/علی اشرف درویشیان/شهرام ناظری/علی اکبر مرادی/کیهان کلهر/اسماعیل مسقطی/ پرتو کرمانشاهی/طاهر یارویسی/محمدرضا کلهر/محتبی میرزاده/و…

نمایش تندیس و پیکره چنگیز اقبالی
نمایش تندیس و پیکره چنگیز اقبالی


مکان:مجتمع آوینی(میدان شهناز)
ساعت بازدید :صبح ها ۹ تا ۱۲ /عصرها ۵تا ۷
به دوستان پیشنهاد میکنم حتمن از این نمایشگاه دیدن فرمایند

 

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter
Print Friendly