به روایت تیتر:
کد خبر: 765
منتشر شده در: ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۸

کنترل کامل

کاریکاتور کنترل کامل / بدون تصویر

کاریکاتور کنترل کامل شرح در تصویر…

 

کنترل کامل
کاریکاتور کنترل کامل – برای دیدن تصویر در اندازه کامل روی آن کلیک کنید.
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter