به روایت تیتر:
کد خبر: 682
منتشر شده در: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۲:۲۱

کاریکاتور / پیر سنی تیم ملی ایران در جام جهانی برزیل!

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نسبت به سایر دوره‌ها که حضور داشته، پیرترین تیم را در اختیار…

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نسبت به سایر دوره‌ها که حضور داشته، پیرترین تیم را در اختیار دارد.

رضا باقری شرف
رضا باقری شرف
Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter