به روایت تیتر:
کد خبر: 655
منتشر شده در: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۳

راهبردهای اقتصادی باید کارآفرینانه باشد

ایلامی ها – کارآفرین برتر کشور : از زمان آغاز رویکرد کارآفرینانه در کشور مدت زیادی گذشته و اکنون راهبردهای اقتصادی باید کارآفرینانه باشد.

ایلامی ها – کارآفرین برتر کشور گفت: از زمان آغاز رویکرد کارآفرینانه در کشور مدت زیادی گذشته و اکنون زمان تکمیل حرکات کارآفرینی فرا رسیده است.

“صغری حیدری” در گفتگو با ایلامی هاعنوان کرد: کارآفرینی حرکت در جهت اقتصاد و تجارت مردمی است و می تواند ظرفیتهای بسیار بالایی را در کشور و استان ایلام آزاد کند.

این کارآفرین برتر کشور گفت: نظر به اهمیت راهبردی توسعه کار، تولید و حمایت از سرمایه های ایرانی، حوزه کارآفرینی می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نقش تاریخی و بی بدیلی را ایفا کند.
وی با اشاره به خدمات شایان دولتهای نهم و دهم در توجه به مقوله کارآفرینی افزود: در دولتهای نهم و دهم با راه اندازی بنگاههای کوچک زودبازده و توجه ویژه به توسعه مشاغل خانگی، حرکتهای مفید و سازنده ای در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در استان برداشته شده است… و انتظار می رود که دولت تدبیر و امید نکات مثبت را ارزیابی کرده و بکار بگیرد و از آسیبها تجربه اندوزی کرده و کمبودهای حقوقی و عملیاتی برای تحرک سرمایه اجتماعی کار را برطرف نماید.
حیدری گفت: اکنون پس از هشت سال به نظر می رسد که باید با نگرش ویژه ای به آسیب شناسی این مقوله پرداخته و برای آینده کارآفرینی برنامه های انسجام بخش تازه ای تدوین نماییم.
وی در ادامه تاکید کرد: با کشف و بهره گیری از ظرفیتهای نهفته کارآفرینی دارای مزیت استان و انسجام بخشی و حمایت از کارآفرینان واقعی، می توان به کارآمدی هر چه بیشتر کارآفرینان در راستای نیازهای توسعه استان دست پیدا کرد.
وی موازی کاری ها را به نفع کارآفرینی ندانسته و اضافه کرد: با وجود یک نظام مدیریت یکپارچه راهبردی در توسعه کارآفرینی، می توان به تعامل سازندۀ کارآفرینان، کارشناسان، مدیران و ارگانهای حمایت کننده رسیده و شکافهای موجود را پر کرد.
صغری حیدری گفت: بسیاری از افراد که دارای ایده های خلاقانه هستند به خاطر نداشتن دانش کارآفرینی و نا آگاهی از چگونگی تجاری سازی ایده هایشان با شکست مواجه می شوند که جا دارد رسانه ها در جهت نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی وارد عمل شده و نقش سازنده خود را ایفا کنند.
وی که از تولیدکنندگان برتر صنایع دستی کشور می باشد افزود: گلیم برجسته ایلامی که دارای مزیتهای خوب رقابتی در سراسر دنیاست و با آنکه در سبد خوشه اقتصادی استان نیز قرار دارد بخاطر ناآشنایی تولیدکنندگان با تعالیم کارآفرینی هنوز نتوانسته آنطور که باید برای استان ایلام مفید باشد.