به روایت تیتر:
کد خبر: 655
منتشر شده در: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۳

راهبردهای اقتصادی باید کارآفرینانه باشد

ایلامی ها – کارآفرین برتر کشور : از زمان آغاز رویکرد کارآفرینانه در کشور مدت زیادی گذشته و اکنون راهبردهای اقتصادی باید کارآفرینانه باشد.

ایلامی ها – کارآفرین برتر کشور گفت: از زمان آغاز رویکرد کارآفرینانه در کشور مدت زیادی گذشته و اکنون زمان تکمیل حرکات کارآفرینی فرا رسیده است.

“صغری حیدری” در گفتگو با ایلامی هاعنوان کرد: کارآفرینی حرکت در جهت اقتصاد و تجارت مردمی است و می تواند ظرفیتهای بسیار بالایی را در کشور و استان ایلام آزاد کند.

این کارآفرین برتر کشور گفت: نظر به اهمیت راهبردی توسعه کار، تولید و حمایت از سرمایه های ایرانی، حوزه کارآفرینی می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نقش تاریخی و بی بدیلی را ایفا کند.
وی با اشاره به خدمات شایان دولتهای نهم و دهم در توجه به مقوله کارآفرینی افزود: در دولتهای نهم و دهم با راه اندازی بنگاههای کوچک زودبازده و توجه ویژه به توسعه مشاغل خانگی، حرکتهای مفید و سازنده ای در راستای ایجاد فرهنگ کارآفرینی در استان برداشته شده است… و انتظار می رود که دولت تدبیر و امید نکات مثبت را ارزیابی کرده و بکار بگیرد و از آسیبها تجربه اندوزی کرده و کمبودهای حقوقی و عملیاتی برای تحرک سرمایه اجتماعی کار را برطرف نماید.
حیدری گفت: اکنون پس از هشت سال به نظر می رسد که باید با نگرش ویژه ای به آسیب شناسی این مقوله پرداخته و برای آینده کارآفرینی برنامه های انسجام بخش تازه ای تدوین نماییم.
وی در ادامه تاکید کرد: با کشف و بهره گیری از ظرفیتهای نهفته کارآفرینی دارای مزیت استان و انسجام بخشی و حمایت از کارآفرینان واقعی، می توان به کارآمدی هر چه بیشتر کارآفرینان در راستای نیازهای توسعه استان دست پیدا کرد.
وی موازی کاری ها را به نفع کارآفرینی ندانسته و اضافه کرد: با وجود یک نظام مدیریت یکپارچه راهبردی در توسعه کارآفرینی، می توان به تعامل سازندۀ کارآفرینان، کارشناسان، مدیران و ارگانهای حمایت کننده رسیده و شکافهای موجود را پر کرد.
صغری حیدری گفت: بسیاری از افراد که دارای ایده های خلاقانه هستند به خاطر نداشتن دانش کارآفرینی و نا آگاهی از چگونگی تجاری سازی ایده هایشان با شکست مواجه می شوند که جا دارد رسانه ها در جهت نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی وارد عمل شده و نقش سازنده خود را ایفا کنند.
وی که از تولیدکنندگان برتر صنایع دستی کشور می باشد افزود: گلیم برجسته ایلامی که دارای مزیتهای خوب رقابتی در سراسر دنیاست و با آنکه در سبد خوشه اقتصادی استان نیز قرار دارد بخاطر ناآشنایی تولیدکنندگان با تعالیم کارآفرینی هنوز نتوانسته آنطور که باید برای استان ایلام مفید باشد.

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter